kliknij aby sprawdzic

Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Do grupy komunikacyjnych ubezpieczeń obowiązkowych, zaliczamy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Odpowiedzialność Cywilna).
Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym osobom.

Przykład kiedy zadziała ubezpieczenie OC:

Kierujący samochodem nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim pojazdu i uderzył w jego tył, kiedy ten nagle zahamował.

W takim przypadku jeśli to my byliśmy sprawcą zdarzenia odszkodowanie dla poszkodowanego zostanie wypłacone z polisy OC pojazdu, którym kierowaliśmy.

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) są jednakowe dla wszystkich Firm Ubezpieczeniowych i określone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)

 

Nie zamieszczamy przykładowych kalkulacji składek ubezpieczenia OC ze względu na bardzo dużą ilość czynników wpływających na składkę. Aktualnie np. marka i model pojazdu, czy moc silnika wpływa na wysokość składki, dlatego nie chcemy naśladować konkurencji i zamieszczac najniższych możliwych kalkulacji, podczas kiedy spełnienie wszystkich warunków koniecznych do naliczenia takich składek czasami graniczy z cudem.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie przeliczymy składkę zarówno odpowiadając na maila jak i telefonicznie.