kliknij aby sprawdzic

Formularze do druku

Poniżej znajdziesz przydatne formularze, które możesz wydrukować jako gotowe do wypełnienia dokumenty.W przypadku wątpliwości, lub pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Umowa KUPNA-SPRZEDAŻY

Po sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni powinieneś fakt ten zgłosić w Wydziale Komunikacji oraz u swojego Ubezpieczyciela UWAGA - jeśli ubezpieczenie zawarte zostało na podstawie znowelizowanej ustawy zgłoszenie do ubezpieczyciela powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu.

Oświadczenie sprawcy kolizji

Oświadczenie to można wykorzystać tylko w przypadku kiedy w kolizji nie ma osób rannych, wina sprawcy jest bezsporna oraz uszkodzenia pojazdów nie są duże. W takim przypadku nie ma obowiązku wzywania na miejsce kolizji POLICJI.

Umowa DAROWIZNY

Jeśli chcesz przekazać obdarowanemu jedynie część praw do pojazdu nie zapomij zaznaczyć tego na umowie. Dopisz w jakim procencie przekazujesz pojazd obdarowanemu.

Oświadczenie sprawcy kolizji - wzór międzynarodowy

W przypadku szkody poza granicami Polski polecamy korzystać z oświadczenia w wersji dwujęzycznej. Wzór tego oświadczenia jest taki sam we wszystkich krajach europejskich..

Wypowiedzenie ubezpieczeń rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne zawierane są również na podstawie Ustawy. Tak samo jak w przypadku ubezpieczenia OC pojazdu należy je wypowiedzieć.

Wypowiedzenie umowy OC

Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do zakładu ubezpieczeń , najpóźniej jeden dzień przed upływem okresu odpowiedzialności. UWAGA - jeśli ubezpieczenie zawarte zostało na podstawie znowelizowanej ustawy decyduje data stępla pocztowego operatora publicznego.
Prezentowane wzory umów mają charakter przykładowy. Firma AUTO-STOP nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie.