kliknij aby sprawdzic

Ubezpieczenie turystyczne

Planujesz wyjazd za granicę na urlop, lub do pracy? Nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia na czas podróży! Pozwoli ono w przypadku nagłego wypadku, lub choroby zapewnić Ci niezbędne wsparcie oraz pokryje koszty leczenia.

Jak działa takie ubezpieczenie?

Przyjmijmy, że jesteśmy na zimowym urlopie w górach. Białe szaleństwo trwa w najlepsze, aż do momentu kiedy zjeżdzając na nartach wpadamy na innego narciarza. W wyniku zderzenia i upadku doznajemy złamania nogi a osoba w którą wpadliśmy niszczy swój sprzęt narciarski. Jak zadziała w takim przypadku ubezpieczenie i jakie zakresy ubezpieczenia mieć powinniśmy?.

1. Koszty Leczenia (zakres podstawowy każdego ubezpieczenia podróży) Wypadek już zaistniał, w tym momencie konieczna jest niezwłoczna pomoc. Ubezpieczenie pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów związanych m.in. z transportem medycznym, koniecznymi zabiegami, zapewnieniem środków opatrunkowych oraz pomocy medycznych. Pamiętajmy, że koszty leczenia poza granicami Polski są często dużo wyższe niż w Polsce.

2. Ubezpieczenie NNW O ile zakres kosztów leczenia uruchamiany jest zaraz po wypadku, o tyle ubezpieczenie NNW wykorzystywane jest już po powrocie do kraju. Już po zakończeniu leczenia określany zostaje uszczerbek na zdrowiu jaki ponieśliśmy w związku w wypadkiem oraz wypłacane jest odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej W podanym wcześniej przykładzie będąc na nartach spowodowalismy straty rówież innej osoby. Ubezpieczenie OC pozwoli na zadośćuczynienie strat poniesionych przez poszkodowaną przez nas osobę. Nie zapominajmy, że nie mówimy tutaj tylko o dobrach materialnych, czyli np zniszczonym sprzęcie narciarskim. W krajach zachodnich bardzo często poszkodowani domagają się zwrotu kosztów dodatkowych, np. wynajęcia kierowcy zastępczego, jeśli poszkodowany nie może sam wrócić do miejsca zamieszkania, kosztów związanych z opieką nad dziećmi itp. Jeśli uszczerbek, który spowodowaliśmy był poważny - bardzo wysokich odszkodowań za cierpienia, lub w skrajnych przypadkach dożywotnich rent.

Zapraszamy do kontaktu a nami... chętnie udzielimy dokładniejszych informacji.