kliknij aby sprawdzic
Facebook


W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
Oczywiście zawsze służymy pomocą dlatego w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami!

1. Zmiany przepisów dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nastąpiła w dniu 11.02.2011r. Aktualnie okres przejściowy związany z wejściem w życie zmian (z dniem 11.02.2012) już się zakończył. W trakcie jego trwania zastosowanie miały przepisy dwóch ustaw. Dla ustalenia stanu prawnego umowy ubezpieczenia każdorazowo należało kierować się datą zawarcia umowy ubezpieczenia (czy została zawarta przed czy po nowelizacji).

2. Czy przy ubezpieczeniu u nas samochodu zaliczone zostaną moje zniżki?

Jak najbardziej TAK! Każdy rok przebiegu ubezpieczenia przy zmianie Towarzystwa Ubezpieczeniowego zostanie zaliczony, dlatego nie obawiaj się o utratę zniżek!. Większość towarzystw ubezpieczeniowych korzysta już z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który gromadzi dane dotyczące polis ubezpieczeniowych oraz szkód. Na podstawie danych z UFG przydzielane są zniżki. Pamiętaj, że przy ubezpieczeniu pojazdu u nas często możesz liczyć na znacznie więcej zniżek niż u swojego dotychczasowego Ubezpieczyciela!

3. Jestem sprawcą wypadku/ stłuczki... co robić?

Taka sytuacja jest zawsze stresująca dla obu stron zdarzenia, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami jeszcze z miejsca zdarzenia - udzielimy szczegółowych wskazówek jak należy się zachować. Najważniejsze jest tutaj to, czy w zdarzeniu są osoby poszkodowane oraz jak duże są uszkodzenia pojazdu (pojazdów). Jeśli w trakcie zdarzenia są poszkodowani należy bezwględnie zadzwonić pod numer 112 i poprosić o pomoc. O zakresie tej pomocy zadecyduje dyspozytor.

Jeśli uszkodzenia pojazdów nie są duże, oraz nie ma poszkodowanych osób, a wina sprawcy jest bezsporna - nie ma obowiązku wzywania na miejsce policji. W takim przypadku wystarczy wypełnić oświadczenie o przyznaniu się do winy sprawcy zdarzenia. Przykładowy druk można pobrać z naszej strony z działu DRUKI.

4. Byłem sprawcą wypadku/stłuczki... czy stracę zniżkę i ile?

To czy zniżka zostanie pomniejszona zależy przede wszystkim od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia. Generalna zasada jest taka, że im dłużej ubezpieczasz pojazd bezszkodowo tym więcej zniżek zostanie zachowanych. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma tutaj własną tabelę szkodowości. Aktualnie jest również możliwość skorzystania z bonusowych klas szkodowości, kiedy po długim bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia (lub opcji wykupienia ochrony utraty zniżki)i nawet po wystąpieniu zdarzenia szkodowego dotychczasowa znizka zostanie zachowana.

5. Kiedy mogę wypowiedzieć umowę OC zawartą przeze mnie na okres 12 miesięcy?

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed jej końcem. Za datę wpłynięcia dokumentu uważa się datę stempla pocztowego (pod warunkiem korzystania z usług operatora publicznego. Jeśli wypowiedzenie takie nie wpłynie do ubezpieczyciela zostaje zawrata kolejna umowa na okres 12 miesięcy.
Ważne! Zawsze warto poprosić o potwierdzenie odbioru wypowiedzenia przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, lub jeśli wypowiedzenie wysyłane jest listem poleconym/faxem - zachować potwierdzenie wysłania.
Przykładowy druk wypowiedzenia znajdziesz na naszej stronie w dziale DRUKI.

6. Sprzedałem pojazd.... co dalej z ubezpieczeniem?

Z chwilą zbycia pojazdu Twoje prawa i obowiązki przechodzą na nabywcę. Zbywca jest obowiązany do powiadomienia zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu w czasie 14 dni od daty sprzedaży.  W przypadku kiedy nabywca wypowie otrzymaną umowę, Tobie jako zbywcy należy się zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
WAŻNE - do czasu zgłoszenia przez zbywcę faktu przeniesienia własności pojazdu za zapłatę składki odpowiadają solidarnie zbywca oraz nabywca

7. Kupiłem pojazd.... co dalej z ubezpieczeniem?

Z chwilą nabycia pojazdu na Ciebie, jako nabywcę, przechodzą prawa i obowiązki sprzedającego (zbywcy). Wiążą się z tym pozytywne, ale również czasami negatywne następstwa. Jeśli polisa zbywcy opłacona została w całości jest to dobra wiadomość, gdyż od dnia zakupu opłacona składka zostanie zaliczona na Twoje konto. Jedyne co pozostaje to przepisanie polisy do końca okresu ubezpieczenia, lub rekalkulacja składki (ponowna kalkulacja składki z uwzględnieniem Twoich zniżek, lub zwyżek za przebieg ubezpieczenia). To czy polisa zostanie przepisana na warunkach zbywcy, czy zrekalkulowana zależy już od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. W przypadku jeśli polisa została zawarta z płatnością ratalną - na Ciebie jako nabywcę przechodzi obowiązek zapłaty kolejnych rat. Ostatnią opcją jest wypowiedzenie polisy (termin wypowiedzenia nie jest określony zapisem ustawowym, można to zrobić w dowolnym czasie)oraz zawarcie ubezpieczenia w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.


BARDZO WAŻNE! - POLISA ZBYWCY NIE ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA AUTOMATYCZNIE - oznacza to, że najpóźniej w ostatnim dniu trwania polisy zbywcy należy zawrzeć nowe ubezpieczenie na okres 12 miesięcy

8. Czy za brak ubezpieczenia obowiązkowego OC grozi mi kara?

Niestety TAK. Ustawa określa również kary za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC.

Jeśli przerwa w ubezpieczeniu przekracza 14 dni kary wynoszą:
a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

9. Posiadam starszy samochód.. czy mogę wykupić ubezpieczenie Auto-Casco?

Generalną zasadą w większości Towarzystw Ubezpieczeniowych jest ubezpieczenie pojazdu w pełnym zakresie AC do wieku 10 lat.
Po przekroczeniu tego wieku ciągle istnieje możliwość ubezpieczenia, jednak jest już to nieco ograniczony zakres ubezpieczenia AC. Są jednak firmy, w których możemy wykupić ubezpieczenie AC bez limitu wiekowego. Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu z nami.